ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

หมีน้อยคนเก่ง ตอน ไปหาหมอ
หมวด : หนังสือเด็ก-นิทาน
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : สำนักพิมพ์  :  ตั้งไข่  ราคาปก  :  89  บาท  หมีน้อยคนเก่ง ตอน ไปหาหมอ เป็น นิทาน ชุด หมีน้อยคนเก่ง เป็นนิทานเสริมทักษะของเด็กปฐมวัย พัฒนาทักษะสมอง EF เป็นการเสริมสร้างและปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้แก่เด็กปฐมวัยในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างสุขนิสัยที่ดีให้น้องน้อยคนเก่งเติบโตสมวัย มีพัฒนาการทางกายและใจอย่างสมบูรณ์  ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com